วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR

ที่มา : http://www.dwr.go.th/weblink/ThaiWeatherSat.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น