วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาพถ่ายดาวเทียม พายุเฮอริเคน Katrina วันที่ 29 สิงหาคม 2548

ที่มา : http://www.duangtawan.com/board/view.php?topic=202

ภาพถ่ายดาวเทียม พายุเฮอริเคน Katrina วันที่ 29 สิงหาคม 2548

ที่มา : http://www.duangtawan.com/board/view.php?topic=202

ภาพถ่ายดาวเทียม พายุเฮอริเคน Katrina วันที่ 29 สิงหาคม 2548

ที่มา : http://www.duangtawan.com/board/view.php?topic=202

ภาพถ่ายดาวเทียม พายุเฮอริเคน Katrina วันที่ 29 สิงหาคม 2548


ภาพถ่ายดาวเทียม พายุเฮอริเคน Katrina วันที่ 29 สิงหาคม 2548


วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553